menu close menu

Raspored grupnih programa 

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
09:00-10:00 Pilates Pilates Pilates
10:00-11:00 Mix aerobik Mix aerobik   Mix aerobik Pilates/Stretching  10:30 Morning Workout
11:00-12:00  Mix Aerobic
12:00-13:00
   
 15:15-16:15
16:15-17:15 Vežbe oblikovanja Pilates Vežbe oblikovanja Pilates Vežbe oblikovanja 16:30 Mix Aerobic
 17:15-18:15 Pilates fit  Pilates + Aerobic Pilates fit 
 Pilates + Aerobic Pilates fit
18:15-19:15 Pilates Total Body Workout  Pilates Total Body Workout  Aerobic
19:15-20:15 Boxing Vežbe oblikovanja Tabata Vežbe oblikovanja Boxing
20:15-21:15  Mix Aerobic Aerobic Mix Aerobic Aerobic
21:15-22:15