menu close menu

Raspored grupnih programa 

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
09:00-10:00 Pilates Pilates Pilates
10:00-11:00 Mix aerobik Mix aerobik   Mix aerobik Pilates/Stretching
11:00-12:00 Power Pilates
12:00-13:00
   
 15:15-16:15
16:30-17:30 Vežbe oblikovanja Pilates Vežbe oblikovanja Pilates Vežbe oblikovanja
 
18:00-19:00 Pilates Total Body Workout  Pilates Total Body Workout  Pilates
19:00-20:00 Mix Aerobic Mix Aerobic Mix aerobic Mix aerobic Mix Aerobic
20:15-21:15 Box Box
21:15-22:15