menu close menu

Raspored grupnih programa 

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
09:00-10:00 Pilates(Ella) Pilates(Ella) Pilates(Ella)
10:00-11:00 Mix aerobik(Ella) 9:30Vežbe za trudnice(Sandra) Mix aerobik(Ella) 9:30Vežbe za trudnice(Sandra) Mix aerobik(Ella) Pilates/Stretching(Ella)
11:00-12:00 Mama fit(Vesna)  Mama Fit(Sandra)  Mama Fit(Vesna) Mama Fit(Vesna) Power Pilates(Ella)
14:30-15:30
14:30 Pilates(Ella)   14:30 Pilates(Ella)  
 15:30-16:30 15:30 Pilates(Ella) 15:30 Pilates(Ella)
16:15-17:15 Vežbe oblikovanja(Sandra) Vežbe oblikovanja (Sandra) Vežbe oblikovanja (Sandra)
 17:15-18:15 Pilates Fit(Sandra)  Kružni trening (Sandra)
Pilates fit (Sandra)
Kružni trening (Sandra)  Pilates Fit (Sandra)
18:15-19:15 Pilates(Ana B.) Total Body Workout (Sandra)  Pilates (Ana B.) Total Body Workout (Sandra)  Pilates (Ana B.)
19:15-20:15 Hi Intesnsity Mix(Ana B.) Vežbe oblikovanja(Ana) Hi Intensity Mix(Ana B.) Vežbe oblikovanja (Ana) Hi Intensity Mix(Ana B.)
20:15-21:15 Mix aerobik (Ana)  Mix aerobik (Ana)
21:15-22:15