menu close menu

Sertifikovani Profesionalni Treneri

Treneri u klubu Funfit su magistri, profesori i apsolventi Fakulteta za sport u Beogradu i sertifikovani su za programe koje vode. Njihovo višegodišnje iskustvo garantuje kvalitetan rad iza koga se vrlo brzo vide rezultati vežbanja. Trenutno radi sedam trenera grupnih programa, četiri personalna trenera i dva fizioterapeuta.