Svi ljudi se međusobno razlikuju u telesnoj kompoziciji, načinu života, kao i ciljevima koje žele da postignu treningom. Zbog toga je individualni pristup tj. personalni trening, najpopularniji i najefikasniji način vežbanja, kod koga pravi rezultati nikada ne izostaju. Personalnom treningu predhodi utvrđivanje telesne kompozicije i testiranje osnovnih fizičkih sposobnosti, nakon čega se vrši programiranje treninga na mesečnom, tromesečnom ili polugodišnjem nivou.

Redukcija telesne
težine

Cilj ovog programa je da se pravilnim planiranjem treninga i ishrane, metabolizam organizma dovede u ravnotežu i postigne trajna, optimalna telesna težina.

Specifična priprema
sportista

Predstavlja dodatni rad na sposobnostima koje su najbitnije za određenu sportsku granu ili disciplinu. Povećanje snage, brzine, gipkosti, koordinacije i drugih funkcija odvija se u režimu bliskom odgovarajucoj sportskoj grani, pa su dobijeni rezultati vrlo primenljivi.

NIKOLA DUBLJANIN — PERSONALNI TRENER