FUNFIT fitness & teretana

Grupni trening

Do 6 vežbača

Kao što samo ime govori, grupni treninzi se održavaju u manjim grupama, sa najviše do 6 vežbača u jednoj grupi. Vreme održavanja, plan i program treninga, trener određuje za grupu vežbača kao celinu.

Iako se radi o vežbanju u grupi, grupni treninzi nisu bez određenog nivoa individualnog pristupa. Trener aktivno prati i po potrebi koriguje izvođenje vežbi svakog vežbača, i u zavisnosti od utreniranosti, za svakog vežbača dozira intenzitet i opterećenje.

Tokom treninga, grupa ima na raspolaganju sve potrebne sprave i rekvizite koje teretana poseduje.