FUNFIT Fitness & Teratana

Stručno vođeni trening

Šta podrazumeva?

Stručno vođeni trening podrazumeva veći nivo individualnog pristupa svakom vežbaču.

Za razliku od grupnih treninga, za koje se unapred znaju termini održavanja, na stručno vođene treninge vežbač može da dođe u bilo koje radno vreme fitnes centra, bez prethodnog najavljivanja. Trener koji je u tom trenutku prisutan, vodiće vežbača kroz njegov trening.

Za svakog vežbača kreira se lični karton u kojem se beleže svi potrebni parametri za uspešno određivanje treninga i praćenje njegovog napredovanja zajedno sa ličnim zahtevima vežbača. U tu svrhu, na samom početku, kao i kasnije u određenim vremenskim intervalima, vrše se potrebna testiranja i merenja.

Prema potrebama i željama vežbača, vođeni treninzi mogu biti dominantno usmereni na:
– redukciju telesne težine
– povećanje snage
– uvećanje mišićne mase
– poboljšanje kondicije
– rekreativno vežbanje i sl.

Plan vežbanja

Za svakog vežbača trener formira plan vežbanja, i na svakom treningu demonstrira kako se svaka vežba pravilno izvodi.

Svaki trening je podeljen u nekoliko faza:
– zagrevanje (vežbe oblikovanja i aktivacija mišićnog sistema)
– vežbanje na kardio spravama
– glavni deo treninga
– završni deo treninga sa istezanjem