FUNFIT Fitness & Teratana

Personalni trening

Najbrži put do željenih rezultata

Najbolji uslovi za postizanje željenih rezultata ostvaruju se personalnim treningom. On podrazumeva maksimalnu posvećenost trenera vežbaču i njegovim ciljevima.

Tokom izvođenja treninga, trener je sve vreme pored vežbača, detaljno prati njegovo izvođenje vežbi i u mogućnosti je da u svakom trenutku detaljno optimizuje formu izvođenja i opterećenje vežbača.

Kao i kod stručno vođenog treninga, personalnom treningu prethodi utvrđivanje telesne kompozicije vežbača i testiranje osnovnih fizičkih sposobnosti. Nakog toga, kreira se program rada na mesečnom, tromesečnom i polugodišnjem nivou.

Personalni trening je najbolji način da vežbač kontinuirano bude motivisan i fokusiran, što je od izuzetne važnosti za dostizanje ciljeva vežbanja.

Trener u personalnom treningu ima jedinstvenu priliku da stvori individualni pristup za svakog vežbača. Na ovaj način, vežbač dobija program koji je prilagođen njegovim potrebama, željama i trenutnom stanju. To može uključivati specifične vežbe, prilagođenu količinu opterećenja i određeni broj serija i ponavljanja.

Pored toga, treneri koji rade personalni trening obično imaju specijalizaciju u određenim oblastima, kao što su na primer snaga, kondicija ili rehabilitacija. To znači da vežbač može da bira trenera koji je specijalizovan upravo za ono što on želi da postigne, što dovodi do efikasnijeg treninga i boljih rezultata.

Još jedna velika prednost personalnog treninga je što treneri često prate napredak vežbača i prave izmene u programu u skladu sa tim. Na taj način se osigurava da vežbač uvek napreduje i ne stoji u mestu. Takođe, vežbači često imaju mogućnost da dobiju savete o ishrani i drugim zdravstvenim pitanjima, što može da pomogne u postizanju željenih rezultata.